Autoclave หรือบางคนเรียกว่า เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดัน,หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดัน

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค จุลินทรีย์ขนาดเล็ก โดยใช้ไอน้ำร้อนและอยู่ในระบบปิดเพื่อให้เกิดแรงดันอากาศสูง ทำให้เครื่องมือ อุปกรณ์ ของที่ผ่านการอบไอน้ำที่ความดันสูงแล้ว อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ จึงมักใช้เครื่องนี้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพเพื่อฆ่ากำจัด ต้นต่อของเชื้อโรค เครื่อง Autoclave ยังสามารถใช้ทำความสะอาดภาชนะได้เป็นอย่างดี ก่อนจะนำมาใช้งานอีกครั้ง

Autoclave Accessories (3)

Autoclave Automatic Grade (1)

Autoclave Economical (2)

Autoclave Medical Grade (1)