การขจัดเชื้อปนเปื้อนบนหน้ากากอนามัยเพื่อการใช้ซ้ำ

การขจัดเชื้อปนเปื้อนบนหน้ากากอนามัยเพื่อการใช้ซ้ำ

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น กระทั่งเกิดภาวะขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากากอนามัย

 

เพื่อบรรเทาปัญหานี้ กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม และกระทรวงสาธารณสุขแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จึงได้แนะนำวิธีการฆ่าเชื้อบนหน้ากากอนามัยแบบ MNS#1 (Mouth-Nose surgical mask) หรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากากกรองอากาศแบบ FFP-2/3#1 (Filtering Facepiece respirators) หรือหน้ากาก N95 เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้สูงสุดถึง 3 ครั้ง

 

ส่วนของประเทศไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้สนับสนุนให้มีการนำหน้ากากดังกล่าวกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีการที่ปลอดภัย

 

ดังนั้นทางบริษัทเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด จึงขอเสนอวิธีการฆ่าเชื้อบนหน้ากากอนามัยเพื่อการใช้ซ้ำ#2 ด้วยเครื่องอบลมร้อน (Hot Air Oven) โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • นำหน้ากากมาจัดวางในตำแหน่งที่ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง และให้เลี่ยงการสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะภายในตู้อบ
  • อบแห้งด้วยอุณหภูมิ 65 ถึง 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที#3 ซึ่งตู้อบลมร้อนของ Memmert สามารถคงอุณหภูมิและรักษาเวลาได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั่วถึง จึงทำให้ฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ