Articles

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรมยาและชีววิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับอุตสาหกรรมยาและชีววิทยาศาสตร์

เนื่องจากการมุ่งเน้นอย่างไม่มีเงื่อนไขในความต้องการของลูกค้า Memmert ได้เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของอุตสาหกรรมยาและชีววิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษแล้ว

โดยที่ผลึกโปรตีนชอบอยู่ที่เงียบ ในตู้ Memmert Peltier-cooled incubator ผลึกโปรตีนนั้นสามารถเจริญเติบโตโดยในอุณภูมิที่คงที่และไม่มีการสั่นสะเทือนและสามารถเก็บได้อย่างคงที่เป็นระยะเวลานานเป็นปี

1
เครื่องควบคุมอุณหภูมิคงที่ Memmert HPPeco พร้อมเทคโนโลยี Peltier

เครื่องควบคุมอุณหภูมิคงที่ ต้องทำงานอย่างประสิทธิภาพโดยที่ไม่มีการขัดข้องเพราะสามารถทำให้เกิดข้อผิดและที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการทดลองระยะยาว เครื่องควบคุมอุณหภูมิคงที่ Memmert HPPeco พร้อมเทคโนโลยี Peltier สามารถทำงานงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแและแม่นยำโดยที่ไม่ต้องเข้าการซ่อมบำรุง โดยที่ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Peltier นั้นจะดีขึ้นอย่างมากเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ซึ่งมากกว่าอุณหภูมิของห้องควบคุมสภาพอากาศทั่วไป HPPeco จึงมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงสมดุลของสภาพอากาศ

แอปปพลิเคชั่นที่ติดตั้งได้

– การทดสอบความเสถียรโดย ICH Q1A, WHO, GMP, GLP, EMA, ASEAN
– การเพาะพันธ์ แมลง หนู ปลา
– การขยายพันธ์พืช

2
เครื่องทดสอบอุณหภูมิ Memmert/ห้องทดสอบสภาพอากาศ TTC/CTC

เครื่องทดสอบสภาพอากาศ CTC และ เครื่องทดสอบอุณภูมิ TTC ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดและปรับ สภาพอากาศและอุณภูมิในเครื่อง โดยที่เครื่องนี้สามรถปรับอุณภูมิที่สูงและต่ำมากได้จึงทำให้ทั้งคู่ปรับอุณภูมิตนเองได้รวดเร็วถึงแม้ทั้งคู่จะปรับอุณภูมิอยู่คนละขั้ว

แอปปพลิเคชั่นที่ติดตั้งได้

– ที่เก็บของในที่ต่างอุณภูมิ
– การทดลองสำหรับของทบลองด้วยหลากหลายวัสดุ

3
เตาอบสุญญากาศระบายความร้อน Memmert VO

การเก็บอาหารหรือจุลินทรีย์หรืออุปกรณ์ทางเภสัชกรรมมักถูกเก็บไว้ในที่สุญญกาศระบายความร้อน ในเครื่องสุญญกาศอบแห้ง VOcool สารที่ไม่เสถียรสามารถอบแห้งได้โดยไม่สร้างความเสียหายกับสารนั้น เครื่องอบสุญญกาศระบายความร้อนยังสามารถเก็บสารได้ง่ายและใช้ในการเคลื่อนย้ายระยะยาวได้

แอปปพลิเคชั่นที่ติดตั้งได้

– รักษาความแห้งและการเก็บรักษาเชื้อเริ่มต้นและแบคทีเรีย
– การจำลองสภาพการจัดเก็บและการขนส่งระหว่างขนส่งข้ามทวีป
– รักษษความแห้งและอนุรักษ์สายพันธุ์แบคทีเรียให้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง

4
ตู้เพาะพันธุ์อบความเย็น Memmert ICPeco

ตู้เพาะพันธู์อบความเย็น Memmer ICPeco ถูกสร้าางมาเพื่อการเก็บเชื้อทดลองในจำนวนที่มากในเวลาที่ยาวนาน ด้วยระบบพิเศษ เครื้องนี้สามารถปรับอุณภูมิได้อย่างรวดเร็วจากเย็มไปร้อนไดยไม่มีการสั่นคอยมารบกวนและไม่มีการแปรปวนของอุณภูมิในเครื่อง

แอปปพลิเคชั่นที่ติดตั้งได้

– การทดสอบทางจุลชีววิทยา
– การตรวจนับจำนวนเชื้อ
– การพันธู์ปลูกต่ำกว่าและสูงกว่าอุณหภูมิห้อง
– BSB5 และ BSB7
– การทดสอบความเสถียร
– ที่เก็บเชื้อ

5
เครื่องควบคุมสภาพอากาศ Memmert ICHeco

การปรับอุณภูมิและความชื้นของตู้ให้เป็นหนึ่งเดียวทำให้เครื่องนี้อยู่ใหระดับต้นๆของกลุ่มเครื่องทดสอบในห้องทดลอง เครื่องควบคุมสภาพอากาศ สามารถเคลื่อนย้ายความร้อนได้โดยแน่นอนด้วยท่อระบายที่มีขนาดใหญ่

แอปปพลิเคชั่นที่ติดตั้งได้

– การจัดเก็บพลาสติก ชิ้นส่วนโลหะ วัสดุผสม และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในสภาพอากาศคงที่ เพื่อการปรับสภาพ อายุ การทดสอบการกัดกร่อน
– ทดสอบความคงตัวของแสงของพลาสติก ชิ้นส่วนโลหะ วัสดุผสม

6
ตู้เพาะพันธุ์อบความเย็น Peltier Memmert ICPeco

ตู้เพาะพันธุ์อบความเย็น Peltier Memmert ICPeco สามารถทำงานได้โดยมีความแม่นยำที่สูง และไร้ความสั่นสะเทือน และใช้พลังงานต่อเมื่อใช้เพื่อการสร้างความร้อนหรือความเย็น บวกกับที่เครื่องนี้ไม่ใช้คอมเพรสเซอร์ ทำให้สามารถมีที่ให้เก็บของได้มากขึ้นและระดับเสียงที่ต่ำ

แอปปพลิเคชั่นที่ติดตั้งได้

– การทดสอบทางจุลชีววิทยา
– การตรวจนับจำนวนเชื้อ
– การพันธู์ปลูกต่ำกว่าและสูงกว่าอุณหภูมิห้อง
– BSB5 และ BSB7
– การทดสอบความเสถียร
– ที่เก็บเชื้อ

7
เครื่องเตาอบแห้งสุญญากาศ Memmert VO

เครื่องเตาอบแห้งสุญญากาศ VO มีคุณสมบัติพิเศษในด้านเภสัชกรรมและการผลิตยา สารที่มีความอ่อนไหวจะถูกรักษาด้วยความอ่อนโยนและแม่นยำโดยที่มีความรวดเร็วเพราะ เครื่องเตาอบแห้งสุญญากาศ VO ได้ใช้ระบบความกดดันด้วยระบบดิจิตัล ซึ่งทำให้ควบคุมอุณภูมิ ฯลฯ ในเครื่องอย่างง่าย

แอปปพลิเคชั่นที่ติดตั้งได้

– กำหนดปริมาณแห้ง/ความชื้นตาม ไปจนถึงวิธีการทำให้แห้งด้วยเตาอบ
– การแห้งและให้ความร้อนของแป้งเพสต์ ผง เม็ด สารสกัดจากพืช ขี้ผึ้ง หรือแกรนูเลตสำหรับการกำหนดและการผลิต
– การอบแห้งชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ทำความสะอาด
– การจำลองกระบวนการทำให้แห้งด้วยสุญญากาศ
– การกำจัดก๊าซของสารละลาย

previous arrow
next arrow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *